top of page
SP_Header_Meet Sunny.jpg
SP22-02 Logo FINAL_White and Orange.png

Tiểu sử của Thị Trưởng Sunny Park

Thị Trưởng Sunny Park là luật sư thành công trong việc vận động cộng đồng ủng hộ người nhập cư. Bà là người phụ nữ gốc Á đầu tiên giữ chức thị trưởng của thành phố Buena Park. Bà Sunny là nhà lãnh đạo luôn nghĩ về cộng đồng, có khả năng trong việc tạo những thay đổi tích cực cho đời sống cư dân Quận Cam. 

Ngoài chức vị thị trưởng, bà Sunny còn thành viên hội đồng quản trị của Sở Cứu Hỏa Quận Cam, và Uỷ Ban Kinh Tế Cộng Đồng và Phát Triển Nhà Ở, thuộc Hiệp Hội Chính Phủ Nam California. 

Bà cũng vừa được bổ nhiệm làm thành viên của ban cộng đồng gốc Á thuộc Ủy Ban Chính Sách Thuế và Thu Nhập cho Liên Đoàn California của Các Thành Phố.

Trước khi làm nghị viên Hội Đồng Thành Phố Buena Park, bà Sunny là ủy viên cấp tiểu bang của Hội Đồng Kế Toán California (CBA), với trách nhiệm điều phối các kế toán viên có chứng chỉ để họ có bằng hành nghề ở California.  

Vị nữ thị trưởng cũng luôn tích cực phục vụ cộng đồng, bà là giám đốc của Liên Đoàn Người Mỹ Gốc Hàn Quận Cam và câu lạc bộ Buena Park Noon Lions Club.

13.jpg
IMG_9906.jpeg
1.jpg
BP Children.jpg

Bà là luôn có chù truong doân kêt công döng và nâng dö giói tré tù truóc dên nav. Bà Sunny chính là người điều phối quá trình thống kê dân số 2020 của thành phố để mọi việc tiến triển tốt đẹp và công bằng cho các sắc dân.

Để giải quyết vấn đề bất bình đẳng xã hội và sắc tộc, bà Sunny thành lập và điều hành Ủy Ban Quan Hệ Nhân Sự gồm bảy ủy viên thành phố.

Thêm vào đó, bà Sunny còn là chủ tịch của Hiệp Hội Luật Sư Người Mỹ Gốc Hàn Quận Cam để cung cấp dịch vụ miễn phí cho cao niên, và nhiều cư dân thu nhập thấp của Quận Cam. Bà cũng đứng đầu các chương trình hướng dẫn các nhà lãnh đạo tương lai.

Bà Sunny nhận được Huy Chương Vàng của cựu Tổng Thống Mỹ Barack Obama trong lĩnh vực thiện nguyện, nhằm vinh danh những đóng góp của bà cho cộng đồng.

HM_Dark Blue Background.png

Bà cũng là luật sư tư vấn cho văn phòng Asher Law Group, đại diện nhiều gia đình trong vấn đề địa ốc và vấn đề liên quan đến di chúc. 

Bà Sunny Park nhận bằng cử nhân của đại học Yonsei University, Nam Hàn. Tiếp đến, bà hoàn thành bằng luật về luật thuế, hệ cao học của đại học New York University School of Law, New York. Sau đó, bà hoàn thành bằng Tiến Sĩ Luật Khoa ở đại học Golden Gate University School of Law, California.

Bà Sunny là cư dân Quận Cam trong nhiều năm và sống cùng chồng bà, ông Eugene, và con gái Lauren.

​https://secure.actblue.com/donate/sunnypark4ocsupervisor

Sunny Park for OC Supervisor
PO Box 621, Buena Park, CA 90621

bottom of page